Geregistreerd lid van Nederlandse Vereniging Voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Geregistreerd lid van Nederlandse Vereniging Voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en Federatie Vaktherapeutische Beroepen

WAT KOST PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE.

De verrekening van de kosten van psychomo­torische therapie kunnen op verschillende ma­nieren worden gedaan. Afhankelijk van de ver­wijzing, kan het zijn dat de kosten via uw hoofdbehandelaar rechtstreeks verrekend kunnen worden met de zorgverzekeraar. Bespreek dit daarom met uw behandelaar als u verwezen wordt naar een psychomotorisch therapeut.
Er zijn ook mogelijkheden om de kosten te be­talen uit uw persoonsgebonden budget (pgb). U kunt dit aanvragen bij de instantie die u het persoonsgebonden budget heeft toegewezen. Behoort dit niet tot de mogelijkheden, dan dient u de rekening van de behandeling zelf te betalen en te declareren bij uw eigen ziekte­kostenverzekering. De vergoedingen per ziek­tekostenverzekering variëren en zijn mede af­hankelijk van de manier waarop u verzekerd bent.

Zie verder “Tarieven”.

   

Om u de best mogelijke website ervaring te geven, maakt de website van PMT Praktijk Zopfi gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de website van PMT Praktijk Zopfi gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies. Klik hier voor onze disclaimer en privacy verklaring privacy verklaring.

Ik accepteer cookies van deze site