Geregistreerd lid van Nederlandse Vereniging Voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Geregistreerd lid van Nederlandse Vereniging Voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Betalingsvoorwaarden:

  • Facturen worden aan het einde van iedere maand verstuurd aan de cliënt of zijn of haar behandelaar.

  • De factuur dient binnen twee weken te worden betaald.

  • Verhindering dient minimaal 48 uur voorafgaande aan de afspraak te worden gemeld. Bij een No Show of een afzegging van een behandelafspraak binnen 48uur worden alle kosten van de behandelafspraak in rekening gebracht.

  • Gesprekken met evt. behandelaars, (mede op verzoek van cliënt) worden in rekening gebracht.

  • Telefonisch overleg of mailcontact met cliënt, wordt doorgaans niet in rekening gebracht.

  • Bij te late betaling kan (na een betalingsherinnering) de behandeling worden stopgezet en zal een incassoprocedure gestart worden.

  • De betalingsverplichting aan Praktijk voor Psychomotorische Therapie Zopfi staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars.

  • Schriftelijke rapportage wordt met de voorbereiding van de sessie in, de 30 min indirecte tijd, in rekening gebracht.

  • Ieder jaar kan per 1 januari een tariefverhoging plaatst vinden, deze zal uiterlijk in de factuur van december worden aangekondigd.

  • Behandeling uitsluitend op eigen risico.
   

Om u de best mogelijke website ervaring te geven, maakt de website van PMT Praktijk Zopfi gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de website van PMT Praktijk Zopfi gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies. Klik hier voor onze disclaimer en privacy verklaring privacy verklaring.

Ik accepteer cookies van deze site